Rezultatul final la concursul de ocupare a funcțiilor contractuale vacante de administrator parc, îngrijitor parc – spații verzi, paznic și administrator teren minifotbal

Având în vedere prevederile art. 34, alin. (3), din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală Punctaj

interviu

Rezultat interviu
1. ILIE ȘTEFAN Administrator parc 80,165 ADMIS
2. STÎNGACIU VASILE Îngrijitor parc – spații verzi 81,165 ADMIS
3. NEACȘU VASILE Paznic 78,995 ADMIS
4. NĂSTASE ANDREI OVIDIU Administrator teren minifotbal 84,995 ADMIS

Ultima actualizare: 11:43 | 8.01.2023

Scroll to Top
Sari la conținut