Bine ați venit!

Comuna Mânăstirea

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare a funcțiilor contractuale vacante de administrator parc, îngrijitor parc – spații verzi, paznic și administrator teren minifotbal

Având în vedere prevederile art. 30, alin. (3), din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia contractuală Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. ILIE ȘTEFAN Administrator parc 74,00 ADMIS
2. STÎNGACIU VASILE Îngrijitor parc – spații verzi 72,00 ADMIS
3. NEACȘU VASILE Paznic 71,33 ADMIS
4. PERCA MARIAN Paznic 35,00 RESPINS
5. NĂSTASE ANDREI OVIDIU Administrator teren minifotbal 78,33 ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Papacea Aurelia, referent de specialitate în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea.

Afişat astăzi, 28.07.2020, ora 13.10