Bine ați venit!

Comuna Mânăstirea

Comuna Mănăstirea este situată la extremitatea de sud a județului Călărași, în Lunca Dunării, la o distanță 95 km de București, la 30 km de municipiul Oltenița și la 40 km de municipiul-reședință de județ, Călărași, pe Drumul Național nr. 31. Zona aparține reliefului de câmpie, făcând parte integrantă din Câmpia Română, și este situată în partea de sud-vest a Iezerului Mostiștea, la 15 km. de Dunăre.

 

Mănăstirea este o comună alcătuită din trei sate:

Mănăstirea,
Coconi,
Sultana.

Populație

Populația totală a comunei Mănăstirea este de 6236 locuitori de naționalitate română.

Economie

Solul, reprezentat în special prin cernoziomuri și cernoziomuri cambice, cunoscute că fiind cele mai fertile, asigură un flux continuu de elemente și microelemente cu mediul înconjurător, punând în acest fel la dispoziția plantelor elementele de nutriție solicitate, principala condiție pentru o bună dezvoltare a producției vegetale în agricultură, principala activitate economică a localității.

Comuna Mănăstirea deține o suprafață agricolă de 9576 hectare, exploatată atât de societăți agricole cât și de producători individuali.
Principalele societăți agricole:

SA Vitisem Coconi
SA Mostiștea
SA Cornățel
SC Biotera 2003 SRLFauna

Fauna este reprezentată în baltă de:

rață și gâsca sălbatică,
corccodel,
lișiță și altele.

Pe terasă și în câmp întâlnim:

mistrețul,
rozătoare
popândăul,
hârciogul,
șoarecele de câmp,
iepurele de câmp,
pasări
prepeliță,
potârnichea,
fazanul.
Vegetația

Vegetația de stepă și silvostepă este reprezentată de:

stejarul brumăriu,
ulmul de câmp,
carpenul de câmp,
salcâmul,
păducel,
corn,
sanger,
alun,
cărpiniță.

În luncă întâlnim:

salcia,
plopul,
ulmul.
Climă

Localitatea Mănăstirea are o climă continental excesivă caracterizat prin contraste termice mari determinate de răcirea puternică din timpul iernii și de încălzirile din timpul verii.Temperatura medie anuală înregistrată pe o perioadă îndelungată în aceasta zonă este în jur de +11 grade C, iar mediile lunare sunt cuprinse intre -1.9 grade C în ianuarie și + 23 de grade C în iulie. Vântul are direcție predominantă din N-E.

Turism

Iezerul Mostiștea, lac cu o faună bogată și o zonă înconjurătoare de un pitoresc deosebit, conferă comunei Mănăstirea un mare potențial turistic, din păcate neexploatat până în prezent.

Obiective turistice:

Piscul Coconi – mormintele feudale
Biserica Sf. Dumitru – ctitorită de domnitorul Matei Basarab – 1648
Situl arheologic de la Sultana – așezare neolitică
Casa Memorială Alexandru Sahia

În anul 2004, urma participării la Concursul „Satul romanesc – sat european”, pentru spiritul de inițiativă al cetățenilor în cadrul Proiectului de Dezvoltare Rurală – pietruire drumuri în satele Mănăstirea și Sultana și alimentare cu apa în satul Coconi, comuna Mănăstirea este una din cele 20 de localități câștigătoare (în primele 5 din 220 participante) și a primit titlul de SAT EUROPEAN.

În primăvara anului 2006 comunitatea satului Mănăstirea a fost greu încercată de inundațiile provocate de Dunăre. În ciuda eforturilor susținute ale autorităților locale, județene și naționale, pe de o parte, și ale cetățenilor comunei pe de alta parte, zona de sud a localității a fost inundată în totalitate. Bilanțul a fost devastator:

au fost afectate 173 locuințe ale populației,
din care 82 s-au prăbușit;
503 persoane au fost evacuate,
din care o mare parte au fost cazate în tabăra de sinistrați;
190 anexe gospodărești au fost afectate
din care 84 distruse;
2 cabinete medicale grav afectate,
starea clădirii devenind improprie desfășurării activității medicale;
3 km. de drumuri comunale,
3 km. de rețele alimentare cu apă,
4 km. de rețele de telefonie,
3.6 km de rețele electrice au fost distruse;
2565 ha teren arabil au fost inundate, culturile agricole fiind compromise.